• Početna
 • Naša izdanja
 • O nama
 • Kontakt
 • SR / СР
 • Povraćaj sredstava

  Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

  Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora, da navede razloge zbog kojih odustaje.

  Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti ovde.

  U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

  Po prijemu izjave o odustanku, poslaćemo kurirsku službu, koja će u roku od od 24 h do 72 h od poslate izjave o odustanku, preuzeti na Vašoj kućnoj adresi proizvod koja se vraća. Radno vreme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 h do 17h. Ako istek roka za preuzimanje robe pada u nedelju ili u neradne dane na teritoriji Republike Srbije za vreme državnih ili verskih praznika, rok za preuzimanje robe ističe prvog narednog radnog dana.

  Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod neoštećen, a u slučaju oštećenja proizvoda, kupac će biti obavešten o tome putem email-a označenog u porudžbenici, u roku od 3 radna dana od predaje proizvoda kurirskoj službi. Kupac odgovara za oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

  ČAROBNA FRULA DOO BEOGRAD je dužno da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 3 radna dana od isteka roka za utvrđivanje da li je vraćen ispravan i neoštećen proizvod, odnosno od isteka roka za obaveštavanje kupca da je proizvod neispravan ili oštećen.

  Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod.

  Procedura za povraćaj sredstava

  Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 069/3555994 ili slanjem email-a na frulaizdavastvo@gmail.com u kome ćete navesti sledeće podatke: ime i prezime, Vaš JMBG (opciono) i broj dinarskog tekućeg računa.

  Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

  Zamena proizvoda

  Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. 

  Takođe, ukoliko ste nakon prijema proizvoda ustanovili da želite da zamenite isti za drugi proizvod iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate putem email-a na adresu frulaizdavastvo@gmail.com, napišete broj Vašeg računa/otpremnice i naziv proizvoda za koji želite da zamenite prvobitno poručeni proizvod.

  Troškovi isporuke

  Troškove zamene proizvoda snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.