• Почетна
 • Производи
 • О нама
 • Контакт
 • SR / СР
 • Повраћај средстава

  Поштовани купци, обавештавамо Вас да се према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон) куповина преко наше интернет продавнице сматра продајом на даљину.

  Закон за случај продаје на даљину установљава право купца, који се сматра потрошачем (физичко лице које производ купује ради намирења својих индивидуалних потреба, а не ради обављања професионалне делатности), да одустане од уговора у року од 14 дана од дана када му је производ предат. Приликом одустанка купац може, али не мора, да наведе разлоге због којих одустаје.

  Образац/изјаву о одустанку можете преузети овде.

  У случају одустанка од уговора, потрошач има право на повраћај новца или на замену за други производ. Новац се купцу враћа по пријему производа, и након што се утврди да је производ неоштећен и исправан.

  По пријему изјаве о одустанку, послаћемо курирску службу, која ће у року од од 24 х до 72 х од послате изјаве о одустанку, преузети на Вашој кућној адреси производ која се враћа. Радно време курирске службе је сваког радног дана од 8 х до 17х. Ако истек рока за преузимање робе пада у недељу или у нерадне дане на територији Републике Србије за време државних или верских празника, рок за преузимање робе истиче првог наредног радног дана.

  По пријему производа, утврдиће се да ли је производ неоштећен, а у случају оштећења производа, купац ће бити обавештен о томе путем email-a означеног у поруџбеници, у року од 3 радна дана од предаје производа курирској служби. Купац одговара за оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступило оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање новца и производ ће му бити враћен на његов трошак.

  ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД је дужно да потрошачу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 3 радна дана од истека рока за утврђивање да ли је враћен исправан и неоштећен производ, односно од истека рока за обавештавање купца да је производ неисправан или оштећен.

  Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан производ.

  Процедура за повраћај средстава

  Контактирајте нас позивањем броја телефона 069/3555994 или слањем email-a на frulaizdavastvo@gmail.com у коме ћете навести следеће податке: име и презиме, Ваш ЈМБГ (опционо) и број динарског текућег рачуна.

  Повраћај средстава се врши искључиво на горе наведени начин, уплатом на динарски текући рачун и није могуће слати новац по куриру у готовини.

  Замена производа

  Производ се у законском року може заменити за други, под условом да није оштећен и коришћен, а трошкове враћања сноси купац. Купац може и не мора да наведе разлоге замене. Замена се мора извршити у законском року од 14 дана од дана пријема пошиљке. 

  Такође, уколико сте након пријема производа установили да желите да замените исти за други производ исте или веће ценовне категорије, молимо Вас да нас контактирате путем email-a на адресу frulaizdavastvo@gmail.com, напишете број Вашег рачуна/отпремнице и назив производа за који желите да замените првобитно поручени производ.

  Трошкови испоруке

  Трошкове замене производа сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан артикал.