• Почетна
 • Производи
 • О нама
 • Контакт
 • SR / СР
 • Рекламација

  Купац има право рекламације у случају:

  1. испоруке робе која није наручена;

  2. испоруке робе у количинама које нису наручене;

  3. испоруке робе која има материјалне недостатке.

  Купац је дужан да жалбу упути електронским путем на e-mail frulaizdavastvo@gmail.com или телефонским путем на број 069/3555994  у року од 3 (три) радна дана од закључене наруџбине, тј. од датума доставе, као и да за предметну робу достави одговарајући рачун. ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД је дужна да о жалби Купца одлучи у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема жалбе, и да о исходу поступка по жалби одмах обавести Купца, писменим или усменим путем.

  У случају да жалба Купца буде уважена ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД има обавезу да отклони недостатак на предметној роби. У случају да недостатак на предметној роби није могуће отклонити, Купац има право да захтева испоруку исте робе без недостатака или повраћај плаћеног новчаног износа. Купац је дужан да пошаље назад предметну робу у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења да је жалба Купца уважена.

  Отказивање пошиљке

  Купац може да откаже било коју пошиљку без наплате додатних трошкова уколико та пошиљка није ушла у процес паковања и припреме за испоруку.

  За детаљније информације позовите нас на број телефона 069/3555994 сваким радним даном од 9 до 17 часова или пошаљете e-mail на адресу frulaizdavastvo@gmail,com.