• Почетна
 • Производи
 • О нама
 • Контакт
 • SR / СР
 • Услови куповине

  Условима куповине дефинисана су правила чије поштовање од стране продавца и купца обезбеђује успешно окончање продајних трансакција путем интернет сајта www.carobnafrulaizdavastvo.com . Условима куповине прецизиране су и последице које сносе ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД и Купац, а које могу бити узроковане непоштовањем дефинисаних правила. ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД задржава право промене општих услова куповине, сходно новим моментима понуде и законске регулативе, па је потребно пре сваке куповине проверити информације у вези са општим условима куповине. Куповину путем интернет сајта www.carobnafrulaizdavastvo.com  могу обавити искључиво пунолетна лица.

  Производи који се налазе на сајту www.carobnafrulaizdavastvo.com су доступни на лагеру и расположиви купцима за куповину путем интернета.

  ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД прихвата плаћање путем вирманских уплата, путем е-банкинга ваше фирме или у готовини поузећем, за физичка лица. ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД гарантује цену на дан куповине, без обзира на евентулану промену цене у току извршења испоруке. То се односи и на евенутално повећање или смањење цене. У случају грешке приликом куповине (нпр. прекид конекције интернета...), рачун Купца неће бити задужен. Уколико ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД из техничких разлога није у могућности да испоручи купљену робу, Купац ће бити обавештен путем телефона, а рачун Купца неће бити задужен за дати износ.

  Уколико Купац унесе погрешне личне податке или податке о адреси пребивалишта (адреса за испоруку робе) приликом процеса куповине, ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД не сноси одговорност за неиспоручивање робе и у том случају ће покушати да контактира Купца и испоручи робу на новоутврђену адресу, уз наплату додатних трошкова за доставу. Уколико постоје нејасноће у вези унетих личних података или одабраних производа, ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД ће пре слања робе контактирати Купца телефоном и mail-om. У случају да је купац недоступан или не одговори на mail, ово може проузроковати продужење рока доставе за који Пчелица не преузима одговорност. 

  ПДВ је урачунат у цену и нема скривених трошкова.

  ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

  ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД
  Матични број: 21418803
  ПИБ: 111050900
  web-adresa: www.carobnafrulaizdavastvo.com
  Тел.: 069/618181
  E-mail: frulaizdavastvo@gmail.com

  Наручивање

  1.    На интернет станицама можете изабрати производе за куповину бирајући опцију „Додати у корпуˮ.

  2.    У садржају Ваше корпе можете у сваком тренутку видети поручене производе и цене и извршити евентуалне измене додавањем и брисањем.

  3.    Кад сте утврдили Вашу коначну поруџбину, изаберите опцију „Пошаљи поруџбинуˮ.

  4.    На страници „Подаци о купцуˮ потребно је унети све податке, начин плаћања и жељене напомене за испоруку.

  5.    Након тога изаберите опцију „Потврди поруџбинуˮ.

  6.    Ако сте успешно унели све податке, генерисаће се е-маил са порученим артиклима на нашу и Вашу е-маил адресу.

  7.    Контактираће Вас наш комерцијалиста да потврдите поруџбину.

  8.    Након утврђења свих детаља трансакције, извршићемо испоруку у најкраћем могућем року.

  Заштита приватности корисника

  ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД се обавезује да ће чувати приватност свих својих купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге.

  Дајемо купцима могућност избора, укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са mailing листа које се користе за маркетиншке кампање.

  Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у компанији ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

  Ценовник поштанских трошкова

  У цену нису урачунати поштански трошкови.

  Трошкови поштарине су у складу са важећим ценовником Пост express услуга:

  http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp

  За сваку куповину у износу преко 8000 динара за физичка лица поштарина је бесплатна. За правна лица, поштарина је бесплатна за куповине у износу преко 12000 динара.

  Повраћај средстава

  У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио поузећем курирској служби, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, ЕЦ/МЦ и Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице. 

  Повраћај робе се користи искључиво у случају рекламације. Купац има право рекламације у случају:

  1. испоруке робе која није наручена;
  2. испоруке робе у количинама које нису наручене;
  3. испоруке робе која има материјалне недостатке.

  Купац је дужан да упути жалбу писаним путем (е-поштом, телефаксом, препорученом поштом) или телефонским путем у року од 3 (три) радна дана од закључене наруџбине, тј. од датума доставе. ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД је дужна да о жалби Купца одлучи у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема жалбе, и да о исходу поступка по жалби одмах обавести Купца, писменим или усменим путем.
  У случају да жалба Купца буде уважена, ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД има обавезу да отклони недостатак на предметној роби. У случају да недостатак на предметној роби није могуће отклонити, Купац има право да захтева испоруку исте робе без недостатака или повраћај плаћеног новчаног износа. Купац је дужан да пошаље назад предметну робу у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења да је жалба Купца уважена.

  Достава робе

  Достава робе се врши на територији Републике Србије путем курирске службе, директно на адресу купца.
  Тип доставе је „од врата до вратаˮ.

  Достава робе се не врши у току викенда или државних празника.
  Уобичајено време испоруке је у року од 3 (три) дана од обавештења наше продајне службе о потврди поруџбине.
  ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД није одговорна за евентуалну штету насталу због кашњења у достави робе од стране курирске службе до крајњег купца.

  Изјава о конверзији

  Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД).

  Право на одустанак од уговора

  Потрошачи, по правилу, имају право да одустану од уговора о купопродаји које закључе на даљину или изван пословних просторија трговца. Уговори на даљину су они уговори које потрошачи закључују посредством неког од средстава комуникације (нпр. куповина преко интернета, путем телефона), под условом да продавац на тај начин врши организовану продају или пружање услуга.

  Потрошач може да одустане од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија продавца у року од 14 дана од дана испоруке робе, односно закључења уговора о пружању услуга.