• Почетна
 • Производи
 • О нама
 • Контакт
 • SR / СР
 • Услови коришћења

  На основу одредбе чл.13. и чл.27. Закона о заштити потрошача (Сл. гласник РС 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон) привредно друштво ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД своје потрошаче, који робу купују путем интернет сајта www.carobnafrulaizdavastvo.com, обавештава:

  • да се основна обележја производа могу пронаћи на сајту www.carobnafrulaizdavastvo.com;

  • да је ЧАРОБНА ФРУЛА ДОО БЕОГРАД привредно друштво са регистрованим седиштем у Београду, Студентски трг бр. 5, са матичним бројем: 21418803, број телефона: 069/618181, мејл адреса: frulaizdavastvo@gmail.com;

  • да се према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон) куповина преко нашег сајта www.carobnafrulaizdavastvo.com сматра продајом на даљину;

  • да роба која се продаје путем интернет сајта www.carobnafrulaizdavastvo.com поседује својства потребна за редовну употребу те врсте робе у складу са њеном наменом која је дефинисана у Декларацији;

  • да је продајна цена робе назначена уз сваки артикал;

  • да су све цене изражене са урачунатим ПДВ-ом;

  • да је услуга испоруке робе бесплатна за поруџбине које су веће од 8000 динара;

  • да купљене производе испоручујемо путем курирске службе Пост express, на начин како је то дефинисано на страни УСЛОВИ ИСПОРУКЕ;

  • да потрошач производе које купује путем сајта www.carobnafrulaizdavastvo.com може платити поузећем готовински у тренутку испоруке

  • да је потрошач приликом креирања поруџбенице притиском на тастер ПОТВРДИ послао понуду продавцу и да је у тренутку пријема потврде поруџбине преузео обавезу плаћања наручене робе;

  • да се саобразност робе уговору ИСКЉУЧИВО утврђује према својствима и намени робе како је то дефинисано припадајућом Декларацијом;

  • да је сајт www.carobnafrulaizdavastvo.com дужан да испоручи производе саобразне уговору. Ако испоручени производи нису саобразни уговору, потрошач који је обавестио продавца о несаобразности, има право да захтева од продавца да отклони несаобразност, без накнаде или да раскине уговор у погледу те робе. Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада, материјала, преузимања и испоруке, сноси www.carobnafrulaizdavastvo.com;

  • да у случају пријема производа потрошач исти не жели да задржи, има право на одустанак уговора и повраћај средстава у висини плаћене купопродајне цене за предметни производ, у року од 14 дана на начин како је то дефинисано на страни ПРАВО НА ОДУСТАЈАЊЕ;

  • да за производе који су поручени путем ONLINE продавнице потрошач има право да изјави рекламацију на начин који је дефинисан за робу купљену путем ONLINE продавнице. Начин и поступак изјављивања рекламације можете пронаћи на страни РЕКЛАМАЦИЈЕ.